Писмо с изх. № 04-03-21/10.11.2015 на ДГС София до 06 РПУ- София с искане за полицейска проверка на собственика на машините, извършили нарушенията на Закона за горите край Алеко, които са констатирани с протокол от 9 ноември 2015 при проверка на сигнал на АПБ.