Писмо П-19/16.04.1964г. с рапореждане за спазване на установения ред на единонанчалие в системата на БАН.