Чернова на писмо от Ст. Петков в отговор на писмо №5557/10.09.1936г. от кмета на Аксаково.
Изказва се благодарност за усилията на Аксаковския кмет за опазване на "Побитите камъни" и съжаление, че те не се подкрепят от кметовете на съседните общини. Споделя се намерението СЗРП да обсъди въпроса за обяваване на "Побитите камъни" за резерват.