Чернова на писмо, адресирано до Бюрото на БАН с искане да бъде създадена подръчна библиотека с обща и специална литература за нуждите на КЗП. Документът е без дата, но вероятно е съставен в края на 1961 г. или началото на 1962 г.