Писмо 26-00241/28.01.2008г на РИОСВ Варна до "МЕТ РИЪЛЕСТЕЙТ" ЕАД относно доклад за оценка на въздействието върху зони "Комплекс Камчия", "Камчия" и "Плаж Шкорпиловци".
Уведомитено писмо за извършена оценка на качеството на Доклада за оценка на степента на въздействие за поземлени имоти в землищата на с. Ново Оряхово и с. Шкорпиловци.