Писмени бележки на старши юрисконсулт на МОСВ Венета Владимирова по адм. дело №11153/2011г срещу решение №31-ПР/2010 г на МОСВ с което се постановява да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение "Подмяна на съществуващи съоръжения в зона Платото" на ски зона Банско.