Писмена справка, съгласно решение по ЗДОИ на МОСВ от 17.08.2010г относно ПП "Странджа"