Писма изх.№№57,58/17.08.1961г. с Заповед №318 за резерват "Острица" и Указа за защита на природата, изпратени до хижа "Славей" и Пионерския дом - Перник