Писма от 28-30.11.1964г. относно събиране на научни публикации, касаещи защитени обекти. Изпратени от Г. Паспалев до Ж. Георгиев, Е. Унджиян, Вл. Бешков, Т. Мичев, М. Антонова, Ал. Простов, Ст. Дончев, А. Ангелов, Н. Боев, П. Берон, Н. Атанасов, Г. Марков, В. Георгиев, И. Буреш с молба да изпратят до КЗП копия от свои публикации.