Писма относно конкурса за старши научен сътрудник-биолог, научен секретар на КЗП 1967 г.