Писма на КЗП за препратени документи, писма, сигнали до КГГП 1964 г.