Писмо с изх. № 92-00-106/3/  03.04.2015 на МРРБ, подписано от заместник-министър  Николай Нанков, в отговор на запитване от коалицията "За да остане природа", подписано от директора на БФБ Радостина Ценова, за публичността на картите за дюните в съответствие с приоритетите за работа на коалицията през 2015г. Къв отговора на МРРБ е приложена и информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, подписано от Изпълнителния директор Светослав Наков, в писмо с изх. № 05-68/24.03.2015  за специализираните карти на дюните по Черноморското крайбрежие.