Писмо от 16.10.2000г. на министъра на околната среда и водите Евдокия Манева до Директора на Центъра за световно културно и природно наследство към ЮНЕСКО Мунир Бушенаки в отговор на сигнал до последния от "Зелени балкани" по Териториално-устройствения план на ски зона "Банско" с ОВОС No 57-13/2000 (31.07.2000г), предвиждащ разширението на ски-зона Банско.

Евдокия Манева аргументира разширението на ски-зоната с несъответствие на легловата зона на капацитета на пистите и с негативното отношение на жителите на Банско към националния парк като ограничаващ ски туризма. Министърът квалифицира възраженията на българското НПО " Зелени Балкани" по отношение разширавяне на ски-зона "Банско" като "некоректно пресилени и неточни, което говори за напознаване на законите и фактическите обстоятелства или може би за фалшива загриженост и активност".