Писмо № 7190/06.06.1933 г. до СЗРП от МЗДИ, Отделение за горите и лова, в отговор на писмото с вх. № 9373/22.05.1933, с което СЗРП на дата 17.05.1933 г.  съобщава своите представители, които са избрани за участие в работата по Народния парк "Витоша". Писмото е подписано от Началника на Отделението за горите и лова на МЗДИ и представлява искане за среща с цел определяне състава на комисиите по Национален парк "Витоша" и процедурата за работата им.