Оплакване с изх. № 2134/28.12.1936 г. от Управителния съвет на Българския рибарски съюз, адресирано до министър-председателя, всички министри на Царството и СЗРП. Жалбата е свързана със спор за легитимност между Българския рибарски съюз и Съюза на българските моряци. Направено е и предложение за обединяване на двата сродни по дейност съюза.