Окръжно №11259/27.07.1946г. на МЗДИ Дирекция на горите и лова относно образуване на дружества за защита на природата по места.
С промените в устава на СЗРП/БНСЗП, направени на общото годишно събрание на 17.02.1946г. става възможно членството на местни клонове в съюза, който тогава е и преименуван.
Окръжното е публикувано в "Наредби" бр13/1946г.