С придружително писмо вх.№134/28.10.1948г., подписано от Ем.Иванов(председател) и Ст.Камбурова(секретар) софийското дружество "Природа" изпраща до БНСЗП свое окръжно, с молба да му се изпращат окръжните на други клонове на БНСЗП, копия от сказки и реферати.