Окръжно на МЗДИ от 27.12.1947г, подписано от помощник министър Ю. Михайлов,  за набиране на информация от областните началници на горите и лова, началниците на служби за горите и лова и районните директори по горите с цел организиране от МДЗИ на запазване на редките старинни дървета. Срокът за предоставяне на информацията е 31 януари 1948г.