Ръкописна чернова на окръжно писмо с изх. № 15/26.03.1932г. от СЗРП до организациите-членове на съюза, което свежда до тях решения на настоятелството от заседание на 22.03.1932 г.:

  1. Предлагане на МЗДИ на високите части на Витоша за обявавене като национален парк
  2. Искане на предложения от всички членове за обекти, които да бъдат защитени като природни паметници
  3. Искане на предложения от членовете за правила, които да бъдат разпространявани от Министерството на народното просвещение за организирани групи сред природата с цел опазването й (туристи, ловци и т.н.).