Обяснителна записка по Перспективния план за зарибяване и опазване на местната пъстърва в пиринските езера 1966 г.