Насоки и мероприятия в Националния парк "Витоша" - ръкописен вариант, разработен от СЗРП през 1934 г.