Мотиви за създаване на Комитет за защита на природата към Централния съвет на БТС 1960 г.