Молба от спортен клуб "Средец" с изх. № 267/8 от 10.09.1937 г. до СЗРП за съгласие за строеж на хижа на отпуснатото им от Столична община място в местност "Свиньовете" на Витоша чрез заверка на скицата на мястото и плана за строеж, които са вече заверени от БТС. Необходимостта от съгласието на СКЗРП е разпореждане на Наредбата-закон за защита на родната природа. В края на документа има ръкописна бележка от получателя с номер №87, вписана е и дата на получаване 11.09.1937 г.