Писмо с изх. № 30/01.12.1936г с молба до Директора на Чиновническото кооперативно застрахователно дружество за отстъпка при ползване на зала от СЗРП, аргументиране с обществено-хуманитарната цел на планираната сказка. Подписано от секретаря Малчев и председателя Стефан Петков.