Ръкописна чернова на писмо от Временния комитет за защита на природата с дата 02.07.1928 г. към организациите-основатели, което изпраща за коментари и одобрение проектопрограмата на СЗРП, с молба при одобряването им да се определят по 3 делегати от организация и членски внос, който да се плаща годишно. Адресът за обратна връзка е на М. Русков, асистент в Агрономо-лесовъдния факултет на университета.