Чернова на писмо с изх. № 41/30.12.1937 г. до МЗДИ по повод препратеното за мнение писмо на директора на I Софийска мъжка гимназия Ив. Арапчиев. Управителният съвет на СЗРП е съгласен с предложението, направено от директора - м. Рашов дол край с. Лютиброд да бъде обявена за запазен терен.