Писмо № 4115-1/11.11.2015 от РДГ София до Витоша ски  с уведомление за протокол от прове,ка по сигнал на АПБ и констатирани нарушения на Закона за горите и ПУ на парк Витоша и искане в 5-дневен срок на документация във връзка с незаконните дейности на писта "Витошко лале".