Статии и дописки от 26-27 август 2004г на в. Нощен Труд относно сечи в ски зона Банско