Статия и дописки от 23-24 август 2004г на в. Нощен Труд относно строителство в ски зона Банско