Материали от 1933-37г на в. Хемус относно финансирането, строителството и експлоатацята на старата хижа Амбарица.