Интервю от 20-21 май 2005г на в. Нощен Труд с проф. Симеон Недялков, относно ски зона Банско