Листовка на Екогласност за свикване на общо събрание на секция "Биология-математика-БАН", 1990г