Печатно копие с ръкописни бележки на "Проекто-правилник за управлението и стопанисването на народния парк "Витоша" и включените в него бранища (резервати и запазени места)", предназначено за управителя на народен парк "Витоша". Създаването на правилника е регламентирано от член 18, алинея последна от Правилника за приложение на закона за защита на родната природа.