В писмо вх.№9609/06.06.1946г. за събрание на Комитета за създаване на народни паркове в България и уреждане на Народен парк "Витоша" са изброени членовете на Комитета:
Председател генерал Тошев - командир на 1-ва армия
Членове: генерал Манчев - командир на въздушни войски
Симеон Игнатиевски - помощник кмет на Столична община
Пиянечки - председател на Съвета за физкултура и спорт
Иван Цветков Зеленоградски - управител на Натоден парк "Витоша"