Заповед №400/01.04.1937г. на Р. Василев - Министър на МЗДИ. Назначава комисия с председател Д. Загоров - началник Отделение за горите,лова и рибарството в министерството.
Задачата на комисията е да проучи възможностите за свързване на по-важните хижи с телефонни линии през държавната хижа "Боерица".