Заповед №1143/29.06.1946г. на министъра на замеделието и държавните имоти, подписана от Г. Кашеров, за назначаване на комисия по искането на БЧК - Княжево за разрешение за построяване на детско селище в границите на парк "Витоша".
Никола Стоянов - председател на БНСЗП
Никола Петков - гл. инспектор при Дирекцията на горите и лова
Иван Зеленоградски - началник секция при парк "Витоша"