Заповед №401/01.04.1937г. на Р. Василев - Министър на МЗДИ. Назначава комисия с председател Д. Загоров - началник Отделение за горите,лова и рибарството в министерството.
Задачата на комисията е да определи български названия на местностите в природен парк "Витоша" и прилежащите му околности.