Карта на буферната и строгата зона на резерват Тисата по лесоустройствените проекти към 1999 г.