Карта на буферната и строгата зона на резерват Тисата по лесоустройствените проекти към 1974 г.