Извлечение от отчетния доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963г. по успешните съвмести дейности на КЗП с учреждения и организации.