Извлечение от академичното слово на акад. М.В. Келдиш, произнесено на 05.10.1966 г. при избирането му за почетен чуждестранен член на БАН. Акад. Келдиш подчертава важността от изследване влиянието на техническия прогрес върху природата.