Изменение на ОГП на ски-зона Банско -работен вариант от 1999 г.