Изложение на д-р К. Попов - секретар на БНСЗП. Предполага се в отговор на писмо от 08.09.1948 г. за честване на Празника на Българската земя и земеделския труд на 27.09, -http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/pismo-ot-ministara-na-mzg-otnosno-prazn...