Изложение относно опазването на дивеча и рибата от членовете на Ловно-рибарския съюз по повод м. Май - месец за защита на дивеча и рибата. Отчита се добрата работа в много от окръзите на страната и се призовава за широка разяснителна работа сред населението ии особено сред младежта.