Изложение на тема "Да пазим родната природа" на проф. Г. Паспалев по случай месеца за защита на природата 1964г.