Писмо от 02.02.2016г на Людмила Димитрова, представител на Консорциум "Еко-Лес Беласица"р разработващ План за управление на Природен парк Беласица, до Бойко Малинов, заместник-министър на околната среда и водите, съдържащо забележките  на миситерството при връщане на проекта за ПУ за преработка, формулирани при заседание на ВЕЕС от 06.02.2015г. и изпратени до консорциума на 18.03.2015г.