Чернова на писмо на СЗРП с изх. № 6/24.11.1938 г., с което СЗРП определя подробни изисквания към членовете си за предаване на тематичните им статии за общия годишен сборник, които трябва да бъдат изпратени до Н. Аджарон - секретар на СЗРП и главен инспектор на Отделението по горите на МЗДИ - с краен срок 31 декември 1938 г.