Откъс от пътепис от 1875г на Вилхелм барон фон Берг за Родопите под заглавие "Родопа планина в европейска Турция". Откъсът е публикуван в документалния сборник от 2016г "Видяна България - визуални образи на страната/земята и хората в немскоезичната книжнина до 1879г." с автор Николай Чернокожев.