Писмо изх.№15431/21.09.1946г. по повод събрание за пропагандиране идеята за защита на природата, което се организира със съдействието на министрите на земеделието и на информацията на 29.09.1946г. Иска се фондация "Българско дело" да предостави филми, показващи красотите на българската природа.