Писмо на коалиция "За да остане природа", подписано от председателя на "Зелени Балкани" Тома Белев, от 25.10.2012 в отговор на президентско писмо № 92-00-805/25.10.2012 със становище  за противоречие на ЗИД на ЗУТ с Орхуската конвенция и с Конституцията на РБ и с искане до Росен Плевнелиев за налагане на президентско вето върху ЗИД на ЗУТ .

Писмо апелира Президентът да упражни правомощията си по чл. 101 ал.1 от Конституцията и да защити правата на българските граждани, връщайки за ново обсъждане приетия на 12 октомври от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Според становището на "За да остане природа" обнародването на ЗИД на ЗУТ със съдържание, нарушаващо разпоредбите на Конвенцията, а в този смисъл и на Конституцията, ще бъда изцяло за сметка на нарушаване правата на гражданите на България.